Otwórz aplikację iMap

Projekt

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej

Beneficjent

Powiat Wodzisławski
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego

Od sierpnia 2015 r. mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego mogą korzystać z Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego.

Przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej dostępny jest portal zewnętrzny (aplikacja iMap) stanowiący cześć publiczną SIP. W postaci interaktywnej mapy prezentowane są następujące moduły: plany miejscowe, mapa turysty, mapa inwestora, ewidencja gruntów...