Otwórz aplikację iMap

Projekt

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej

Beneficjent

Powiat Wodzisławski
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

Powrót

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego

Od sierpnia 2015 r. mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego mogą korzystać z Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego. 

Przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej dostępny jest portal zewnętrzny (aplikacja iMap) stanowiący cześć publiczną SIP. W postaci interaktywnej mapy prezentowane są następujące moduły: plany miejscowe, mapa turysty, mapa inwestora, ewidencja gruntów i budynków, plan powiatu, mapa bezpieczeństwa, moduł drogowy, ochrona środowiska, mapa glebowo-rolnicza oraz mapa zasadnicza.

Kompleksowe rozwiązanie jakim jest System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego nie jest rozwiązaniem zamkniętym. System jest skalowalny i może być systematycznie rozbudowywany oraz uzupełniany w odpowiedzi na realne potrzeby jego użytkowników.

Projekt pn. "System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych".