Aplikacja GEO-INFO i.KERG zapewnia obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz możliwość przesyłania pism dotyczących tych zgłoszeń przez Internet w ramach funkcjonującego w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim systemu informatycznego GEO-INFO.

Z aplikacji mogą korzystać jednostki wykonawstwa geodezyjnego po podpisaniu stosownej umowy zawierającej załącznik w formie regulaminu, która swym zasięgiem obejmuje zgłoszenia należące do właściwości miejscowej Powiatu Wodzisławskiego.

Zaloguj się do GEO-INFO i.KERG