Otwórz aplikację iMap

banner powiat wodzisławski

banner bip powiat wodzisławski

Projekt

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej

Beneficjent

Powiat Wodzisławski
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

Mapa Powiatu

Mam przyjemność zaprezentować System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego, który powstał by umożliwić szybki dostęp do informacji przestrzennej w postaci interaktywnych map wszystkim zainteresowanym podmiotom życia społecznego. W jednym miejscu uzyskają Państwo dostęp do obszernych, aktualnych danych i informacji z terenu powiatu wodzisławskiego.

SIP powstał w ramach projektu pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej" w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku realizacji projektu utworzone zostały bazy danych wspomagające procesy związane z zarządzaniem Powiatem oraz zapewniające świadczenie usług w formie elektronicznej.  Gromadzone w SIP dane przestrzenne i opisowe są dostępne w postaci zintegrowanej dla użytkowników wewnątrz Starostwa, jak również dla użytkowników zewnętrznych: urzędów gmin, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych, mieszkańców powiatu czy turystów.

Dziś o korzyściach z posiadania Systemu Informacji Przestrzennej nie trzeba nikogo przekonywać. Najistotniejszy dla mieszkańców i przedsiębiorców jest bezpośredni dostęp do dużej ilości różnorodnych danych przedstawionych w postaci mapy cyfrowej. Natomiast dla samorządów posiadanie nowoczesnego, jednolitego narzędzia do zarządzania przestrzenią oznacza lepszy przepływ informacji w urzędach i między nimi, a w efekcie – sprawniejszą obsługę mieszkańców.

Zapraszam do aktywnego korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego.

Leszek Bizoń
Starosta Wodzisławski

Aktualności

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego

Od sierpnia 2015 r. mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego mogą korzystać z Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego.

Przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej dostępny jest portal zewnętrzny (aplikacja iMap) stanowiący cześć publiczną SIP. W postaci interaktywnej mapy...